• Facebook
  • Numer konta:
    96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

W pracowni Małej Poligrafii pracuje 5 osobowa grupa młodzieży niepełnosprawnej wraz instruktorem, który jest odpowiedzialny za terapię i wykonywaną pracę. Pracownia wyposażona jest w komputery i urządzenia poligraficzne, takie jak: laminarka, bindownica, aparat cyfrowy, skaner i drukarka. Wykonujemy różne prace poligraficzne np. kalendarze, notatniki, wykorzystując te urządzenia.

Pracujemy także w programach komputerowych takich jak Microsoft Word i Paint. Piszemy artykuły do gazetki „Doświadczalnik”, prowadzimy Kronikę WTZ. Wykonujemy kartki okolicznościowe stosując różnorodne techniki plastyczne.