• Facebook
 • Numer konta:
  96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

Stowarzyszenie zatrudnia wykwalifikowaną kadrę opiekuńczo-wychowawczą, pedagogiczną i terapeutyczno – rehabilitacyjną w celu świadczenia specjalistycznej pomocy podopiecznym, którymi są dzieci, młodzież i dorośli o różnym stopniu niepełnosprawności.

Główne działania podejmowane przez organizację:

 • prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej, aktywizującego osoby niepełnosprawne do pracy
 • prowadzenie świetlicy integracyjnej Razem
 • realizacja projektu kompleksowej rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, finansowanego ze środków PFRON
 • realizacja programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami"
 • prowadzenie Klubu Seniora
 • organizacja imprez integracyjnych
 • organizacja imprez okolicznościowych, jak zabawa choinkowa, Dzień Dziecka, mikołajki, wycieczki
 • turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe letnie
 • dowóz dzieci busem na zajęcia

Nasz ośrodek zapewnia systematyczną i kompleksową pomoc rehabilitacyjno-terapeutyczną.

Dzięki uczestnictwu w różnorodnych zajęciach dzieci i młodzież mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań i umiejętności