• Facebook
  • Numer konta:
    96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

Najnowsze Ogłoszenia

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia

Na podstawie § 20 Statutu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie, Zarząd zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia w dniu 14.06.2024 roku o godz. 15:30 w pierwszym terminie. W przypadku braku wymaganej, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie Członków rozpocznie się w drugim terminie o godzinie 16:00 (§20 statutu).

Więcej…

23/05/2024

Protokół z wyboru oferty na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu

Protokół z wyboru oferty na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu pn.: „Wzrost samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością poprzez ciągłą, wielospecjalistyczną działalność terapeutyczno-rehabilitacyjną” wykonywanego na podstawie umowy nr ZZO/000297/03/D z dnia 26.04.2022r. zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2025 roku.

Więcej…

15/02/2024

Protokół z wyboru oferty na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu

Protokół z wyboru oferty na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu pn.: „Wzrost samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością poprzez ciągłą, wielospecjalistyczną działalność terapeutyczno-rehabilitacyjną” wykonywanego na podstawie umowy nr ZZO/000297/03/D z dnia 26.04.2022r. zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2025 roku.

Więcej…

13/02/2024

Najnowsze Aktualności

Nasi Partnerzy

  • logo lublin miasto inspiracji
  • logo pfron
  • logo rops lublin
  • logo mopr