• Facebook
 • Numer konta:
  96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

Komisja Rewizyjna jako organ nadzorczy Stowarzyszenia jest niezależna od Zarządu Stowarzyszenia. Składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja tej formy władzy Stowarzyszenia trwa 5 lat. Działalność KR wynika z zapisów Statutu Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w roz.4 § 25.

Główne działania podejmowane przez Komisję Rewizyjną:

 • cykliczne przeprowadzanie kontroli wewnętrznej działalności Stowarzyszenia i zapoznawanie członków Stowarzyszenia z wynikami badań na sprawozdawczym Zgromadzeniu Walnym,
 • konsultowanie sprawozdań finansowych za poszczególne lata w celu uzyskania potwierdzenia prawidłowości sporządzania dokumentacji,
 • wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 • udział w cyklicznych spotkaniach z Zarządem z głosem doradczym,
 • wydawanie opinii o działalności Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Barbara Krawiec - Przewodnicząca Komisji
 2. Katarzyna Czupryn - Członek Komisji
 3. Jarosław Ziółkiewicz - Członek Komisji

została powołana decyzją Walnego Zgromadzenia z 16 listopada 2021 roku.