• Facebook
  • Numer konta:
    96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

Od 15 grudnia 2003 r. przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo działają Warsztaty Terapii Zajęciowej. Dla 35 osób utworzono 7 pracowni:

  • komputerowo-biurowa
  • małej poligrafii
  • technik artystycznych
  • krawiecka
  • ogrodnicza
  • kreatywności i poznawania świata
  • gospodarstwo domowe

WTZ realizują zadania w zakresie rehabilitacji ruchowej, społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju oraz poprawy sprawności, które są niezbędne do prowadzenia przez osobą niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości.