• Facebook
 • Numer konta:
  96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ruchowo zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej doswiadczalna.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej: 19.02.2016 r.
 • Data ostatniej dużej aktualizacji strony: 12.12.2022 r.
 • Deklarację sporządzono dnia: 16.12.2022 r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, informacje należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować się można także telefonicznie 81 744 53 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej :

 • Z uwagi na ograniczenia systemowe na stronie nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami i literami,
 • Pomimo wszelkich starań i pracy ze strony redaktorów strony, niektóre zasoby mogą być niedostępne lub niezgodne z przyczyn takich jak:
  • publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
  • niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach,
  • struktura nie daje możliwości ingerencji w treść,
 • Część dokumentów nie posiada:
  • warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
  • audio deskrypcji, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
  • prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast).
  • na stronie brak formularza kontaktowego.
  • część zdjęć nie ma opisu alternatywnego, mają charakter promocyjny i nie są wykorzystane do realizacji bieżących zadań.

Dostępne udogodnienia:

 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • możliwość zmiany wielkości fontu (czcionki) treści strony,
 • możliwość zmiany odstępu między wyrazami,
 • możliwość zmiany kontrastu

 

Dostostępność architektoniczna

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo ul. Doświadczalna 46, 20-236 Lublin

Siedziba Stowarzyszenia zlokalizowana jest w dzielnicy Felin miasta Lublin przy ulicy Doświadczalnej 46. Do placówki można dojechać autobusem linią: 14, 23, przy al. Witosa linią 55, 7, 21, 47; oraz przy pętli Felin trolejbusem linii 156, 157, 158, 161.

Przed wejściem znajdują się schody i pochylnia dla osób z niepełnosprawnością, drzwi zewnętrzne otwierane są ręcznie na zewnątrz. Do holu dostajemy się przez drzwi wejściowe - dwuskrzydłowe, umożliwiające swobodny wjazd osobom na wózkach. Po obu stronach budynku znajdują się drzwi zaopatrzone w pochylnie dające możliwość ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami. Na parterze oraz na piętrze znajdują się toalety przystosowane do osób z niepełnosprawnościami. Szerokie korytarze umożliwiają swobodną komunikację osobom na wózkach. Zapewniamy swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń z wyjątkiem pomieszczeń technicznych. W budynku znajduje się winda. Drzwi otwierają się automatycznie.

Dostosowanie parkingów

W pobliżu bezpośredniego wejścia do placówki znajduje się parking z wyodrębnionym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego oraz dla osób niedowidzących

W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnej. Do placówki można wejść z psem asystującym. Możliwość skorzystania z bezpośredniej pomocy tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu.