• Facebook
  • Numer konta:
    96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

W pracowni Komputerowo – biurowej pracuje 5 osobowa grupa młodzieży niepełnosprawnej wraz instruktorem, który jest odpowiedzialny za terapię i wykonywaną pracę. Pracownia Komputerowo – biurowa ma na celu naukę i kształtowanie umiejętności posługiwania się komputerem. W ramach zajęć uczestnicy przygotowują materiały informujące, gazetkę informacyjną o placówce „Doświadczalnik”, wizytówki, listy obecności itp. Pracownia posiada 5 komputerów, stały dostęp do Internetu, ksero, skaner oraz aparat cyfrowy.

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z korzyściami i zagrożeniami, jakie wynikają z zastosowania sprzętu komputerowego w życiu codziennym. Jednym z nadrzędnych celów terapeutycznych jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy z zastosowaniem komputerów. Sprzęt komputerowy służy także jako pomoc dydaktyczna do: nauki czytania i pisanie, rozwiązywania zadań matematycznych odpowiednich do poziomu rozwoju poszczególnych uczestników, wzbogacania wiedzy o świecie, kształtowania myślenia przestrzennego przy pomocy puzzli komputerowych, kształtowanie refleksu i ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej przy wykorzystaniu gier zręcznościowych.

Obecnie uczestnicy opanowują wiedzę z zakresu podstaw korzystania z Internetu. Próbują samodzielnie łączyć się z określonymi stronami przy dokładnie podanym adresie internetowym. Większość uczestników posiada osobiste konta mailowe i potrafi odbierać oraz wysyłać pocztę. W ramach zajęć w pracowni wykonujemy prace z zakresu technik biurowych typu: skanowanie dokumentów, przegrywanie płyt CD i DVD, drukowanie, kserowanie.