• Facebook
  • Numer konta:
    96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo jest organizacją działającą pod tą nazwą od 17 marca 1998 roku. Data ta oznacza termin rejestracji w Sądzie Wojewódzkim w Lublinie oraz moment przekazania Stowarzyszeniu majątku przez zalążek organizacji, czyli Koło Pomocy Dzieciom z Niepełną Sprawnością Ruchową, działające od 28 listopada 1983 roku przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Lublinie, z przerwą od 1991 do reaktywacji 17 maja 1994 roku. Wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego dokonano 2 lipca 2001 roku. Idea utworzenia Stowarzyszenia zrodziła się wśród rodziców, potrzebujących intensywnego wsparcia terapeutycznego dla swych dzieci z niepełnosprawnościami, co podkreśla Alina Starek, założycielka i prezes Stowarzyszenia w słowach: „Postanowiliśmy sami pomóc własnym dzieciom”. Głównym powodem powstania Stowarzyszenia była chęć podjęcia radykalnego działania w celu zmniejszenia długotrwałego oczekiwanie na świadczenia rehabilitacyjne w lokalnych szpitalach. Momentem przełomowym w historii Stowarzyszenia było pozyskanie stałej siedziby przy ulicy Doświadczalnej 46, gdzie powstał ośrodek rehabilitacyjno-opiekuńczy, który początkowo funkcjonował na bazie dzierżawionego, pustego pawilonu Akademii Rolniczej. „Ten ośrodek narodził się z buntu i bezsilności”- takie słowa zdesperowanych rodziców-założycieli cytowały lokalne media, prezentując rodzicielskie przedsięwzięcie. Ostatecznie dzięki wsparciu PFRON i sponsorów udało się pozyskać na własność obecną siedzibę Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji, gdzie koncentruje się życie Stowarzyszenia zrzeszającego około 150 członków z Lublina i województwa. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, utrzymującą się z darowizn, dotacji Urzędu Miejskiego, PFRON-u, wpłat dobrowolnych rodziców oraz w ramach przekazywania 1,5% podatku.

Podopiecznymi Stowarzyszenia są dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami powiązanymi ze schorzeniami:

  • mózgowe porażenie dziecięce
  • przepuklina oponowo- rdzeniowa
  • dystrofia mięśniowa
  • niepełnosprawność pourazowa
  • zespół Downa
  • autyzm