• Facebook
  • Numer konta:
    96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

Do świetlicy integracyjnej Razem uczęszczają niepełnosprawne dzieci w wieku szkolnym z terenu miasta Lublina i dzieci zdrowe z dzielnicy Felin. Podczas pobytu w świetlicy wychowankowie:

  • odrabiają lekcje, a ci którzy mają problemy z nauką korzystają z pomocy korepetytorów
  • rozwijają swoje zainteresowania w poszczególnych pracowniach: muzycznej, komputerowej i sportowej,
  • mają zagwarantowany posiłek