• Facebook
  • Numer konta:
    96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie, realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" edycja 2023

Program dofinansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie: 735 595,98 zł

Całkowita wartość: 745 595,98zł

 

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" – edycja 2023 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

 znaki strona www