• Facebook
  • Numer konta:
    96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie, realizuje Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych - edycja 2024

Program dofinansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie: 1 255 674,73 zł

Całkowita wartość: 1 281 674,73 zł

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych - edycja 2024 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

 

znaki strona www