• Facebook
  • Numer konta:
    96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

Od 01.05.2022 do 20.12.2022 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022, finansowany z Funduszu Solidarnościowego. W Programie bierze udział 19 osób niepełnosprawnych.

Program zapewnia osobom niepełnosprawnym wsparcie poprzez pomoc asystenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Wpływa na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia. Umożliwia uczestnictwo osób niepełnosprawnych między innymi w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych.