• Facebook
 • Numer konta:
  96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

Na podstawie § 20 Statutu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie, Zarząd zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia w dniu 14.06.2024 roku o godz. 15:30 w pierwszym terminie. W przypadku braku wymaganej, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie Członków rozpocznie się w drugim terminie o godzinie 16:00 (§20 statutu).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie poprawności zwołania Walnego Zgromadzenia.
 5. Zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2023 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2023 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 r.
 9. Przedstawienie kierunków działania Stowarzyszenia na 2024 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia za 2023 r.
  2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2023 r.
  3. Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 r.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Osoby zainteresowane bilansem Stowarzyszenia za 2023 rok zapraszamy do Członków Zarządu Stowarzyszenia.

Do pobrania: