• Facebook
  • Numer konta:
    96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

Prowadzimy rekrutację do udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Z programu mogą skorzystać:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: koniecznej stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji  oraz konieczności stałego współudziału na co dzień  opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osoby  niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
  • osoby  niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane prosimy o pobranie wniosków zgłoszenia do programu w biurze Stowarzyszenia oraz dostarczenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Koordynator programu

Joanna Szlachetka