• Facebook
 • Numer konta:
  96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

Protokół z wyboru oferty na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu pn.: „Wzrost samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością poprzez ciągłą, wielospecjalistyczną działalność terapeutyczno-rehabilitacyjną” wykonywanego na podstawie umowy nr ZZO/000297/03/D z dnia 26.04.2022r. zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2025 roku.

 1. Zamawiający:
  Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Doświadczalna 46 20-236 Lublin tel. 81 744-53-18 fax; 81 744-53-18
 2. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego wymienionego projektu.
 3. W dniu 22.01.202r. ogłoszono na stronie internetowej pl
 4. Termin składania ofert: 02.2024r. do godz. 15.00
 5. Termin wykonania usługi od dnia 19.02.2024r. do 23.03.2024r.
 6. Do dnia 12.02.2024r. do godz.15.00 wpłynęły następujące oferty:

 

L.p.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

telefon/fax

1.

Usługi audytorskie i księgowe Karolina Gałgowska

Ul. Letnia 6,

19-400 Olecko

tel. 87 520 44 98

2.

Biuro Doradcze „PROEKON” Sp. Z o. o.

Ul. Chodźki 3/7A

20-093 Lublin

tel./fax 81 740 44 50

 

UZASADNIENIE: Po dokonaniu oceny ofert na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu 13.02.2023r. o godz. 12.00 wybrała ofertę złożoną przez Usługi audytorskie i księgowe Karolina Gałgowska

Usługi audytorskie i księgowe Karolina Gałgowska złożyło najkorzystniejszą ofertę cenową, złożyło komplet wymaganych dokumentów, jednocześnie wykazało się doświadczeniem w zakresie przeprowadzanych audytów.

Postępowanie przeprowadziła Komisja w składzie:

 1. Bieńkowska Karolina – Przewodnicząca
 2. Barbara Kawalerska– Członek
 3. Iwona Szyszko– Sekretarz

Data sporządzenia protokołu – 13.02.2024r.

Zatwierdził Zarząd Stowarzyszenia