• Facebook
  • Numer konta:
    96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

Obchody Dnia Godności

Dnia 26 kwietnia 2023 r. delegacja uczestników z naszego WTZ wraz z opiekunem wzięła udział w miejskich obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie to o charakterze artystycznym zorganizowane zostało we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”.

W Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) o godz. 9.00 swój dorobek zaprezentowali uczniowie i uczestnicy lubelskich specjalnych placówek oświatowych i placówek terapeutycznych. Udział w wydarzeniu wzięły osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej oraz wolontariusze. Na zakończenie wręczono również podziękowania.

Była to wyjątkowe wydarzenie, które pokazało, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają pełne prawo do udziału w życiu społecznym i kulturalnym.

Pozostałe Aktualności