• Facebook
  • Numer konta:
    96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze  środków otrzymanych od Gminy Lublin zgodnie z umową nr MOPR. S-POW-WD. 4101.35.1.2021 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Prowadzenie w Lublinie w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31 marca 2026 roku placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Lublin w formie opiekuńczej o nazwie Świetlica Integracyjna 'Razem' zawartą w dniu 14 maja 2021 roku"