• Facebook
  • Numer konta:
    96 1240 2496 1111 0010 3943 1113

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

Pierwszy Dzień Wiosny

„Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno,
Ciebie pożegnamy, wiosnę powitamy”

Tymi radosnymi okrzykami uczestnicy z naszego Warsztatu pożegnała zimę i powitała upragnioną WIOSNĘ.

Uczestnicy Warsztatu, żeby tradycji stało się zadość wykonali Marzannę, którą dokładnie 21go marca spalili w ognisku. Zaraz po symbolicznym pożegnaniu zimy, pojawiła się piękna Wiosna.

„Wiosna, wiosna,
Wiosna, ach to TY”

Pozostałe Aktualności